Sökning: "Hanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Hanna Persson.

 1. 1. The influencer impact : En kvalitativ studie om hur influencers påverkar följarens köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ellinore Andersson; Hanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Consumer decision process; digital consumer decision process; digital purchase behavior; influencer; influencer marketing; purchase behaviour; relationship marketing; social media; social media marketing; traditional marketing;

  Sammanfattning : This study provides information about customers opinions and attitudes towards influencers and influencer marketing and what driving forces persuades them to a purchase through this marketing form. Our research explore how social media marketing works and in what way customers perceive that it affects them. LÄS MER

 2. 2. En studie om köpprocessen hos konsumenter som har valt en delvis vegetarisk kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Persson; Louise Holmquist; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stark vegetarisk trend vuxit fram, där vegetariska produkter ochvarumärken har tagit allt större plats. Flera källor menar att antalet konsumenter som ivarierande mån byter ut kött mot vegetariska alternativ har ökat, men kunskapen kring dennakonsumentgrupp är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Moa Ohlson; Josefin Olofsson; Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; self-care; literature review; nursing; quantitative; diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; omvårdnad; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med diabetes mellitus typ 2 ökar i världen. Diabetes ökar risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njurpåverkan och synbortfall. Komplikationer relaterat till diabetes bidrar till ökade kostnader för samhället samt ett onödigt lidande för den drabbade individen. LÄS MER

 4. 4. Effekten av skuld och sociala grupper på uppvisad dubbelmoral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Holmgren; Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :dubbelmoral; ingruppsfavoritism; ingruppsmedlem; utgruppsmedlem; skuld; moraliskt beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att anses vara en moralisk person är en strävan som de allra flesta har. Trots detta verkar det finnas en diskrepans mellan de etiska principer vi säger oss stå bakom och vårt faktiska agerande, ett fenomen kallat dubbelmoral. LÄS MER

 5. 5. A Study of Daisy Buchanan’s influence on Jay Gatsby in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER