Sökning: "Hanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Hanna Persson.

 1. 1. Unga lagöverträdare i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Persson; Augusta Andersson; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; young offenders; intervention; risk factors; protective factors.;

  Sammanfattning : The purpose of the degree project is to create a deeper understanding of juvenile delinquency and young offenders.This is done by studying and analyzing how juvenile delinquency and young offenders are presented in official documents and which innovations have been used and proven to be successful for the young offenders. LÄS MER

 2. 2. Vägledning och råd för ditt första projekt : Tips från yrkeserfarna inom olika yrkesroller

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Sehlberg; Wilma Persson; [2021]
  Nyckelord :Planering; projektering; produktion; avslut och projektledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutstudenters kunskap och attityder till hållbar utveckling : En kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Hanna Persson; Malin Hernstål; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hållbar utveckling; Miljö; Utbildning; WFOT;

  Sammanfattning : Bakgrund Hållbar utveckling har ett ökande fokus i samhället. Dagligen nämns det i samhällsdebatten och media om åtgärder för att främja och upprätthålla välståndet i en värld som hela tiden påminns om den pågående klimatförändringen. LÄS MER

 4. 4. Att överleva ett hjärtstopp : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Natalie Persson; Hanna Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Heart arrest; Survivors; Erfarenheter; Hjärtstopp; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet hjärtstopp ökar årligen, men forskning och åtgärder för att minska dödligheten på grund av hjärtstopp innebär att allt fler personer överlever. Tidigare forskning visar att erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp har beskrivits som traumatisk och påverkat livet i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Ett förändrat liv : En litteraturstudie om hur livet påverkas av reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Persson; Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; reumatoid artrit; påverkan på livet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit är en obotlig autoimmun sjukdom och kännetecknas av inflammationer i olika leder i kroppen. Prognosen för dessa personer är bättre idag än förr tack vare bra läkemedelsbehandling. Livet med sjukdomen präglas av smärta, trötthet och stelhet vilket påverkar vardagen och livskvaliteten. LÄS MER