Sökning: "Hanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Hanna Persson.

 1. 1. Den relativistiska himmelssfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rickard Cullman; Albin Nydén; Hanna Persson; Peter Ryberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats används Cliffordalgebra för att visualisera hur himmelssfären förändras tillföljd av en Lorentztransformation i Minkowskirummet. Lorentztransformationen härleds förstgenom ett fysikaliskt resonemang. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Persson; Zainab Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; bröstcancer; kvinnor; personcentrerad omvårdad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige och kan påverka de drabbade kvinnorna psykiskt på olika sätt. För att kunna erbjuda en personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan har en kunskap om och förståelse för hur upplevelsen av att diagnostiseras med bröstcancer kan komma till uttryck. LÄS MER

 3. 3. Fifty Shades Frigjord? : en kvalitativ innehållsanalys av performativitet i filmen “Fifty Shades Freed”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Melin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Genus; makt; performativitet; heteronormativitet; “Fifty Shades”; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker filmen “Fifty Shades Freed” utifrån Judith Butlers performativitetsbegrepp. Butler menar att genus och biologiskt kön inte kan separeras och hur vi ser på genus påverkar förväntningarna på det biologiska könet. LÄS MER

 4. 4. Återvinning, återanvändning eller LCA? : en kvalitativ studie inom den svenska textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paulina Kollberg Stolt; Melinda Padron; Hanna Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Recycle; reuse; LCA; sustainability; motive; implementation process; effect; Återvinning; återanvändning; LCA; hållbarhet; motiv; implementeringsprocess; effekt 4;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har textilindustrin bevittnat en ökad medvetenhet gällandehållbarhet. Redan 2010 nämner Karl-Johan Persson, före detta VD för H&M, att hållbarhet är en naturlig del av att göra affärer i en globaliserad värld (H&M 2010). LÄS MER

 5. 5. Intelligenta Grafiska Användargränssnitt: Attityder och behov från utvecklare och användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Victor Persson; Hanna Fellwing; [2020]
  Nyckelord :informationssystem; användargränssnitt; grafiska användargränssnitt; textbaserade användargränssnitt; intelligent användargränssnitt; användbarhet; informationsöverflöd; GUI; CLI; IGUI;

  Sammanfattning : Användargränssnitt har under de senaste decennierna utvecklats i flera olika riktningar och genomgått konstant förändring. De första användargränssnitten bestod av enkla men effektiva textbaserade kommandoradsgränssnitt. LÄS MER