Sökning: "Hanna Rahimzadeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Rahimzadeh.

  1. 1. MUSIKENS PLATS I ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER - En systematisk litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Hanna Rahimzadeh; Johannes Lindskog; [2019-05-28]
    Nyckelord :Occupational therapists; Complementary therapies; Sound;

    Sammanfattning : Bakgrund Musik är en del i de flesta kulturer och kan bidra till flera aktiviteter som att sjunga, lyssna, dansa, komponera, spela och diskutera musik. Musik har även flera dokumenterade fysiologiska och emotionella effekter. LÄS MER