Sökning: "Hanna Rockstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Rockstedt.

  1. 1. Vilka resurser skapar hälsa på arbetsplatsen för restaurangmedarbetare? : en kvalitativ studie om upplevelsen av hälsoskapande resurser

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Hanna Rockstedt; Sanne Roos; [2020]
    Nyckelord :Health; health creating resources; preventing factors; restaurant workers work environment; Arbetsmiljö; förebyggande faktorer; hälsa; hälsoskapande resurser restaurangmedarbetare;

    Sammanfattning : Inledning: Målområdet “Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö” är ett av Sveriges folkhälsopolitiska målområden som Sverige ska arbeta mot för att uppnå en god och jämlik hälsa. Arbetsplatsen är en arena där vuxna tillbringar mycket tid, vilket gör det viktigt för hälsoskapande insatser. LÄS MER