Sökning: "Hanna Rose"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Rose.

 1. 1. Att vårda patienter i palliativt skede : Sjuksköterskestudenters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katrin Munk; Hanna-Elisabeth Rose Strand; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det lilla sticket - Sjuksköterskors erfarenheter av proceduren kapillär provtagning på barn.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Nilsson; Hanna Borg; [2016-06-07]
  Nyckelord :Kapillär provtagning; Kunskap; Kompetens; Barns smärta;

  Sammanfattning : Background: Capillary sampling is an alternative in blood sampling and is executed by nurses. It is the task of the nurse to protect childrens´ rights work with the childrens best interest in mind. Capillary sampling is a procedure that requires both knowledge and competence. LÄS MER

 3. 3. Som en sköld runt hjärtat - Unga vuxnas erfarenheter av att medicinera mot depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Bornäs; Erik Palm; [2013]
  Nyckelord :lyckodiskurs; neurokemiskt själv; Nikolas Rose; Foucault; erfarenhet; unga vuxna; antidepressiva; depression; SSRI; SNRI; regerandekomplexet; antidepressants; young adults; experience; neurochemical selves; happiness discourse; governmentality; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att genom halvstrukturerade intervjuer undersöka unga vuxnas erfarenheter av att medicinera mot depression, samt hur de förstår sitt tillstånd som deprimerade. Elva informanter mellan 20 och 30 år, som diagnostiserats med depression och använt SSRI eller SNRI, intervjuades, och materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. "Jag är ingen hipster! Eller är jag?" : En studie om hipsterns framställning i media

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rose-Hanna Pye; Sara Melin; [2013]
  Nyckelord :hipster; hipsterfenomen; individualism; kritisk diskursanalys; subkultur;

  Sammanfattning : Vad är en hipster? Hipstern omges av diffusa och svårdefinierade beskrivningar. Hipsterns egna ovilja att etikettera sig själv som hipster bidrar till att fenomenet är svårfångat. LÄS MER

 5. 5. To Be True to Audience or Author - A Brief Literature Review and Comparison of Linguistic Humour in Two Translations of Dario Fo’s Accidental Death of an Anarchist

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Rose-Marie Forsberg; [2012]
  Nyckelord :linguistic humour; translation; translations; adaptation; adaptations; dario fo; lingvistisk humor; översättning; översättningar; adaptering; adaptation; dario fo;

  Sammanfattning : In this essay, research is conducted on two different translations of the same comic play by Dario Fo: Accidental Death of an Anarchist. (Original title in Italian: Morte accidentale di un anarchico). The first translation is by Gillian Hanna – adapted by Gavin Richards, and the other by Simon Nye. LÄS MER