Sökning: "Hanna Söderbäck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Söderbäck.

 1. 1. "De två vetoländerna står i skamvrån" : En diskursanalys av tryckt svensk nyhetsmedias rapportering om FN:s säkerhetsråd under februari 2012 och december 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Söderbäck; [2018]
  Nyckelord :FN:s säkerhetsråd; legitimitet; konstruktivism; Syrien-konflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera hur tryckt svensk nyhetsmedia skriver om FN:s säkerhetsråd, med utgångspunkt i två kritiska tillfällen då två av de permanenta medlemsstaterna använt sig av vetomakten för att rösta nej till resolutioner. Ett mer preciserat syfte är att studera hur svensk tryckt nyhetsmedias rapportering framställer säkerhetsrådets legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Häst, bröd eller insekt? : En semantisk analys av ordet kuse samt en diskussion om begreppen homonymi och polysemi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hanna Söderbäck; [2016]
  Nyckelord :homonymi; polysemi; ambiguitet; vaghet; kuse;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras begreppen homonymi och polysemi, hur dessa definieras och var gränsen går mellan dem. Till grund för detta ligger en fallstudie av ordet kuse, där ordet undersöks dels i ordböcker, och dels i några av Språkbankens korpusar. LÄS MER

 3. 3. Från himlen och tillbaka : En studie om tryckta nyhetsmediers rapportering av SAS-krisen i november 2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Karolina Lodskär; Hanna Söderbäck; [2013]
  Nyckelord :SAS; kris; kritisk diskursanalys; hegemoni; Norman Fairclough;

  Sammanfattning : Titel: Från himlen och tillbaka – En studie om tryckta nyhetsmediers rapportering av SAS-krisen i november 2012Författare: Karolina Lodskär & Hanna SöderbäckHandledare: Mathias SylwanExaminator: Mats HyvönenProgram: Fristående kurs, MKV-C, 61-90 hpPeriod: VT13Universitet: Högskolan i GävleSyfte: Syftet med undersökningen är att studera hur tryckta nyhetsmedier har rapporterat om SAS-krisen i november 2012.Teori: Den teoretiska basen är inspirerad av Norman Faircloughs metod av kritisk diskursanalys. LÄS MER