Sökning: "Hanna Södergren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Södergren.

 1. 1. Kvinnlig egenmakt i Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Riis; Hanna Södergren; [2020]
  Nyckelord :kvinnlig egenmakt; varaktig fred; övergångsrättvisa; politiskt deltagande; social ställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad innebär kvinnlig egenmakt och hur har det påverkat Rwandas varaktiga fred och Demokratiska Republiken Kongos brist på varaktig fred? I följande komparativa studie av kvinnlig egenmakt i Rwanda (1994-2009) och DRK (2003-2018) undersöks politiskt deltagande, social ställning och övergångsrättvisa med hjälp av rapporter, vetenskapliga artiklar och statistik från Världsbanken, V-Dem m.fl. LÄS MER

 2. 2. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Martinsson; Hanna Södergren; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Living with; Live qualitative study;

  Sammanfattning : Endometrios förekommer hos tio procent av kvinnorna i reproduktiv ålder och karakteriseras av att livmoderslemhinnan felaktigt växer utanför livmodern. Det är vanligt att det tar lång tid att få en diagnos och det påverkar kvinnorna både emotionellt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. BUDGET- ETT HINDER FÖR MINSKAT UTANFÖRSKAP? En kvalitativ fallstudie om relationen mellan den kommunala budgeten och sociala investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Larsson; Sebastian Södergren; [2017-01-20]
  Nyckelord :sociala investeringar; sociala investeringsfonder; budget; budgetstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka relationen mellan sociala investeringar och denkommunala budgeten. Detta uppnåddes genom en fallstudie av ett fåtal kommuner somuttryckligen arbetar med sociala investeringar. LÄS MER

 5. 5. "Vad sa jag och vad sa du?" : Högstadielärares upplevelser av att undervisa elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Blomberg; Hanna Holmqvist; Anna Södergren; [2016]
  Nyckelord :Språkstörning; anpassning av undervisning; lärare; skolsvårigheter; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares upplevelser av hur det är att arbeta med elever med språkstörning. I juni 2016 publicerades en utredning där det framkom att måluppfyllelsen för elever med språkstörning är låg och att lärares kunskap om diagnosen är bristfällig. LÄS MER