Sökning: "Hanna Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hanna Samuelsson.

 1. 1. Inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan : En kvalitativ studie av åtta förskollärares yrkeserfarenheter kring utmaningar och strategier 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hanna Wahlgren; Michaela Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan. Syftet är även att undersöka vilka utmaningar förskollärarna upplever med att planera och skola in barnen samt hur förskollärarna arbetar för att möta dessa utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Ung vuxen med cancer - behov och upplevelser under och efter behandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Schüttler; Hanna Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Young adult; cancer; experiences; needs; psychosocial support; nurses; Ung vuxen; cancer; upplevelser; behov; psykosocialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 800 young adults between 16-30 years of age are affected by a cancer disease. Studies has shown that this is not only the medical treatment that affects how patients live with their cancer, but also how their psychological health are affected. LÄS MER

 3. 3. Barns väg till samhällsvård : En jämförande studie av två förvaltningsrätters beslut enligt 2 § LVU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Nordström; Hanna Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :2 § LVU; vård av unga; tvångsvård;

  Sammanfattning : I närmare 100 år har sociala frågor diskuterats i Sverige och i takt med att samhället förändras, ändras även synen på människan och samhällets normer och värderingar. Synen på vad som är sociala problem och vad som orsakar dem har förändrats och även det sociala arbetet genomgår förändringar och påverkas kontinuerligt av både lokala och globala processer. LÄS MER

 4. 4. Den gode supportern : En kvalitativ studie om hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa roll.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Larsson; Hanna Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Supporter; kriskommunikation; kris; identitet; fotboll;

  Sammanfattning : Supportrar är en stor del av en fotbollsklubb, men de är lite av en gråzon. Även fast det inte finns en ekonomisk vinning i engagemanget finns det fortfarande motivation att vara där för klubben. LÄS MER

 5. 5. Level Complete : En kvalitativ studie om gamifications förekomst inom säljorganisationer, och vägen till mer engagerade och motiverade medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Olsson; Ida Samuelsson; Hanna Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Gamification; game mechanics; motivation; feedback; engagement; reward; sales organisations.; Gamification; spelmekanik; motivation; feedback; engagemang; belöning; säljorganisationer.;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att majoriteten av anställda inom svenska organisationer har ett bristande i engagemang till sitt arbete, vilket kan bero på att feedback och belöning kommer alltför långt efter slutförandet av en uppgift. Forskning har även visat att yttre belöningar till följd av en prestation endast fungerar väl på kort sikt, men att det trots det finns företag som använder sig av yttre belöning för att motivera sina medarbetare. LÄS MER