Sökning: "Hanna Sandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Sandersson.

 1. 1. Livets slutna cirkel

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Sandersson; Johanna Sylvén; [2018-07-10]
  Nyckelord :Organdonationsprocessen; uppfattningar; erfarenheter; perioperativ vård; fenomenografi; operationssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Within the Swedish health care system, the organ donation process is an established practice, yet people die waiting for organs. The investigation on donation and transplant issues from the state, indicates that organ donation is a core subject in today's society. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett barn med anorexia nervosa : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jennifer Rosén; Hanna Sandersson; [2016]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Eating disorders; Parents; Parents experience; Parents stories;

  Sammanfattning : Examensarbetet skildrar föräldrars upplevelser av att ha ett barn med Anorexia Nervosa. Föräldrarna har ett stort ansvar och en betydande roll under sjukdomstiden. Anorexia Nervosa har blivit en alltmer vanlig sjukdom som ofta drabbar flickor i tonåren och sjukdomen kännetecknas av en självsvält med en rädsla för att öka i vikt. LÄS MER