Sökning: "Hanna Silvskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Silvskog.

  1. 1. Skydd av personlig integritet på Internet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

    Författare :Hanna Hon Silvskog; Malin Söderberg; [2003]
    Nyckelord :Personlig integritet; informationssäkerhet; spionprogram; adware; cookies; brandvägg;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personer som använder Internet kan bli övervakade och profilerade av bland annat spionprogram och cookies på webbsidor. Dessa spion-program och dolda filer kan samla ihop information om användaren som skickas tillbaka till sändaren. Detta sker ofta utan användarens vetskap. LÄS MER