Sökning: "Hanna Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Hanna Skog.

 1. 1. BO- en historisk och arkitektonisk undersökning av kollektiva boendeforme

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Jonsson; Hanna Skog; [2018]
  Nyckelord :kollektiva lägenheter; kollektivhus; bostadsbrist; bostadsbyggande; flerbostadshus; Gröndal; Stockholm;

  Sammanfattning : Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar nya förutsättningar för bostadsbyggandet. LÄS MER

 2. 2. Skogsröta : Olika sätt att identifiera röta på stående träd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Henrik Höckerdal; Hanna Flink; [2018]
  Nyckelord :skogsröta; gran; impulshammare;

  Sammanfattning : Skogsröta är idag orsaken till de största ekonomiska förlusterna förskogsindustrin i Sverige, framförallt när det handlar om gran. Att kunnaidentifiera om ett stående träd är rötskadat eller inte tordes kunna minska deekonomiska förlusterna avsevärt. I projektet har två olika metoder använtsför att kunna identifiera skogsröta. LÄS MER

 3. 3. Att coacha ryttare : en intervjustudie av fyra meriterade tränares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Skog Hallgren; Hanna Danewid; [2017]
  Nyckelord :coaching; ridsport; ridlärare; tränare; coach;

  Sammanfattning : To coach riders – an interview study based on the perceptions of four merited trainers This is a qualitative study based on four different trainers’ thoughts about coaching in the equine sport. Coaching is yet undefined in the Swedish equestrian world. LÄS MER

 4. 4. Utilization of Forest Residue through Combined Heat and Power or Biorefinery for Applications in the Swedish Transportation Sector : a comparison in efficiency, emissions, economics and end usage

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Hanna Fogdal; Adrian Baars; [2017]
  Nyckelord :Biofuel; biodiesel; biomass; Combined Heat and Power plant; CHP plant; Fischer-Tropsch; gasification; forest to wheel; district heating; electric vehicles; EV; Stockholm; forest residue; LCA; Biobränsle; biodiesel; kraftvärme; elbilar; fjärrvärme; grot; skogsavfall; fossiloberoende fordonsflotta; förgasning;

  Sammanfattning : Sweden has the goal of reaching a fossil independent transportation sector by 2030. Two ways to reach the goal is to increase the use of electric vehicles or produce more biofuels. Both alternatives could be powered by forest residue, which is an underutilized resource in the country. LÄS MER

 5. 5. Vinddämpande vegetation : strategier för att minska vindens påverkan i bebyggd miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Falgén Lilja; Hanna Lundaahl Jern; [2017]
  Nyckelord :vind; läplantering; vegetation; vinddämpning; vindhastighet; vindhastighet; bryn; vindskydd; klimat; stadsplanering;

  Sammanfattning : Vinden påverkas av hur landskapets ser ut. Skog, hav, öppna fält och kuperad terräng ger olika förutsättningar för hur vinden styrs. I bebyggda miljöer påverkas vinden starkt av bebyggelsens utformning och hur omgivningen ser ut omkring byggnaderna. LÄS MER