Sökning: "Hanna Stensmar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Stensmar.

  1. 1. Att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom : en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Desiré Hägglund Bergström; Hanna Stensmar; [2023]
    Nyckelord :Parkinsons sjukdom; närstående; erfarenheter; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom. Personen som lever med sjukdomen bor ofta fortfarande hemma och sköts av närstående. Syftet: var att beskriva erfarenheten av att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom. LÄS MER