Sökning: "Hanna Strömstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Strömstedt.

  1. 1. “Man kan inte sitta med fötterna dragna under soffan och titta på när dom leker” : Förskollärares uppfattningar om barns egeninitierade lek.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Anne Strömstedt; Hanna Broman; [2018]
    Nyckelord :Barns egeninitierade lek; egeninitierad lek; förskola; förskollärare; uppfattningar;

    Sammanfattning : Idag betonar forskning allt mer nyttan med lekens egenvärde. Förskolan präglas dock av att användaleken som ett pedagogiskt verktyg för målmedvetet lärande, vilket skapar ett dilemma. LÄS MER