Sökning: "Hanna Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Sundberg.

 1. 1. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 2. 2. “Alla platsar ju inte i skolmiljön om man säger så” En undersökning om hur fritidslärare talar om barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Åsa Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; normer; socialkonstruktivism; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur fritidslärare talar om barn utifrån normer och tolerans. I läroplanen för grundskolan står det att skolans värdegrund och uppdrag är en likvärdig utbildning (Skolverket rev. LÄS MER

 3. 3. Trafikanalys för Chalmers Campus Johanneberg - – att ställa framtidens behov mot dagens miljökrav

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :David Andersson; JOACHIM JENSEN; AHMED MURTZA; HANNA PORSGAARD; MATILDA SUNDBERG; FREDRIK SVENSSON; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fonologiskt bedömningsmaterial för förskolebarn : Vilka ord kan ingå?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Susanna Müller; Hanna Sundberg; [2011]
  Nyckelord :Phonology; assessment tool; lexical development; pre-shool children; Fonologi; bedömningsmaterial; lexikal utveckling; förskolebarn;

  Sammanfattning : The present project is a first step towards a new Swedish assessment tool to examine phonological ability in preschool-aged children. The work consisted of developing a word list with words that was considered to reveal a child’s phonological ability and to try out the word list on pre-school children. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers uppfattningar om det laborativa momentet i kemi

  C-uppsats,

  Författare :Hanna Sundberg; Berit Pilqvist; Mattias Käck; [2010]
  Nyckelord :Kemilaborationer; receptlaborationer; öppna labora;

  Sammanfattning : MetoderDe metoder vi använt är enkätundersökning, kvalitativa intervjuer samt analys avlaborationsinstruktioner med avseende på antalet frihetsgrader.ResultatVi kom i våra resultat fram till att det finns en klar dominans av ett empiristiskt synsätt på lärande iskolans kemilaborationer. LÄS MER