Sökning: "Hanna Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Hanna Svensson.

 1. 1. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 2. 2. Laddat för elektrifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Svensson; Isak Öhrlund; [2020-07-02]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram; Klimatklivet; subventioner; nätverkseffekter; publika laddstationer; elektrifiering av fordonsflottan; klimatnytta;

  Sammanfattning : Sweden is facing the challenge of reducing greenhouse gas emissions from the transport sector and uses the electrification of the vehicle fleet as the main strategy. Since greenhouse gas emissions are a result of market failure, interventions from third parties, such as the state, are necessitated for the market to remedy the problem. LÄS MER

 3. 3. The storytelling of new experts : How CSR-experts legitimize through storytelling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Svensson; Henrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; CSR-Expert; Legitimacy; New Experts; Storytelling;

  Sammanfattning : The formal requirements of experts are diminishing, thus opening up for the expansion of new experts, who are gaining more influence in society. In contemporary society, all organizations are pressured to consider Corporate Social Responsibility (CSR) and are therefore dependent on the new experts within the field. LÄS MER

 4. 4. Holistic KPIs for Sustainability Assessment of Residential Food Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Svensson; Hanna Borgefeldt; [2020]
  Nyckelord :Key performance indicator; KPI; sustainability; food system; health; evaluation.;

  Sammanfattning : Food is one of the strongest influences affecting both human health and the environment. The food sector is responsible for a substantial share of greenhouse gas emissions in the world, and the demand for more sustainable diets has, therefore, increased. LÄS MER

 5. 5. Sekt eller samfund? Läroböckers skildringar av Jehovas vittnen : En komparativ och kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; nyreligiös rörelse; läromedelsanalys; Jonas Otterbeck;

  Sammanfattning : Hur religion och andra livsåskådningar framställs i läroböcker är ett nödvändigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i ett digitaliserat samhälle och kontinuerligt emottar ny information; sålunda har religionsämnet tillfallit att bli ett ytterst relevant läroämne. LÄS MER