Sökning: "Hanna Tallskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Tallskog.

 1. 1. "Lika oriktigt, som det är att ensidigt hålla på blädning lika förnuftsvidrigt är det att endast vilja förorda trakthuggning" : tidiga kalhyggen i Norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hanna Lundin; [2011]
  Nyckelord :kalhuggning; hygge; blädning; dimensionshuggning; Domänverket; Norrland; Västernorrland;

  Sammanfattning : Vid 1800-talets slut var stora delar av skogarna i Norrland starkt påverkade av dimensionshuggning (Kempe 1909; Tirén 1937). Det var i samband med den industriella revolutionen och en ökad efterfrågan på virke från de industriellt utvecklade länderna i Europa som exploateringen av Sveriges skogar tog fart på allvar (Björklund 1984; Kardell 1991). LÄS MER

 2. 2. Partnerkännedom, välmående och ideal i parrelationer : En studie baserad på personlighetsegenskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Hanna Tallskog; Ida Tengman; [2007]
  Nyckelord :Personality; Relationship; Trait; Ideal; Gender;

  Sammanfattning : Påståendet om att ju längre ett förhållande fortgår, desto bättre lär individerna i relationen känna varandra, är ett logiskt antagande. Forskning visar att vissa personlighetsegenskaper är mer önskvärda än andra hos en potentiell partner och att dessa egenskaper och attribut skiljer sig beroende på om ett par känt varandra lång eller kort tid. LÄS MER