Sökning: "Hanna Tammi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Tammi.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Är det rimligt? : - En kvalitativ studie om hur källkritik tillämpas i grundskolan F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Tammi; Rebecca Kaya; [2019]
  Nyckelord :Source criticism; source-critical approach; information search; learning; digital media; teaching; elementary school; digitization; control documents; internet; Källkritik; källkritiskt förhållningssätt; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola; digitalisering; styrdokument; internet;

  Sammanfattning : Source criticism and information search is a major part of digital competence according to Skolverket (2018). The purpose of this study is to reach a deeper understanding in how education about source criticism and information search look like in grade F-3. LÄS MER

 3. 3. The future of auditing and accounting education - How the auditing firms and the universities can make the requirements for education relevant

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lindgren; Hanna Nilsson; Karl Tammi; [2010]
  Nyckelord :Management of enterprises; University education; Practical experience; Knowledge; Auditor; Competence; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with our thesis is to describe and analyse how the Swedish universities can make their audit education relevant and in line with the requirements for the future external audit market. The thesis has an abductive approach and we use a qualitative method in our research, this to get more dept in our study. LÄS MER