Sökning: "Hanna Thisell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Thisell.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. It Is All About the Content : A Quantitative Study of Content Marketing Characteristics on Social Networking Sites

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Erzmoneit; Caroline Thisell; [2018]
  Nyckelord :Marketing communication; content marketing; content characteristics; entertainment; information; credibility; attitudes; attitudes towards the advertisement; advertising value; social networking sites SNS ;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper was to extend the understanding of content marketing, content characteristics and its effects on attitudes towards the advertisement and advertising value on social networking sites. Methodology: This study had an explanatory research design with a quantitative research approach. LÄS MER