Sökning: "Hanna Thorn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Thorn.

 1. 1. Den obrydda generationen? - En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Thorn; Oskar Sundström; Tove Christensen; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Unga; Media; Nyheter; Nyhetsvanor; Nyhetskonsumtion; Kriskommunikation; Covid-19; Pandemic; Youth; Media; News; News habits; News consumption; Crisis communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic in Sweden, the younger generation has been portrayed by themedia as an unconcerned group that doesn't follow the Covid-19 restrictions issued by thePublic Health Agency of Sweden and the Swedish government. In our study, we wanted tolook into if and how the pandemic has had an impact on the youths news habits and choice ofnews sources. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid illamående orsakat av cytostatikabehanding : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Szilvia Seprenyi; Hanna Thorn; [2013]
  Nyckelord :chemotherapy; nausea; nursing interventions; cytostatika; illamående; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illamående kan uppkomma av många olika orsaker. En av dessa är illamående som uppkommer som en biverkning till cytostatikabehandling. Illamående är en känd biverkning av cytostatikabehandling, varför patienter som ska påbörja och genomgår behandling mot cancer erhåller profylaktisk antiemetikabehandling. LÄS MER