Sökning: "Hanna Wäin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Wäin.

  1. 1. Är kapitalstrukturens teorier verklighet? : En granskning av pecking order- och trade-offteorin i Sverige och Finland

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Holmström; Daniel Oppenheimer; Hanna Wäin; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Finansieringslitteraturen tar upp betydelsen av att lägga upp sin kapitalstruktur på det sätt som gynnar företaget optimalt. Att finna den optimala kapitalstrukturen eftersträvas eftersom det sänker kapitalkostnaden och är en betydelsefull faktor i företagens framtida lönsamhet. LÄS MER