Sökning: "Hanna Wallström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Wallström.

 1. 1. The rise or demise of 'Social Europe' - A case law study in the context of worker protection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Wallström; [2018]
  Nyckelord :EU Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union is facing several challenges of constitutional, democratic, political and social nature. One of these challenges is the EU’s ‘social deficit’. The European Commission has listened to the critique and committed itself to reorient the European integration project towards a ‘Social Europe’. LÄS MER

 2. 2. Arbetslivet och arbetsplatsotrygghet : Individuella erfarenheter av det nya arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hanna Sundström Wallström; Daniel Oscarson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsliv; konkurrens; arbetsplatsotrygghet;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har arbetslivet förändrats med bland annat en minskning av fasta anställningar och en ökning av andra typer av anställningsformer. Tidigare forskning speglar vad som kallas det nya arbetslivet, vilket karaktäriseras av högre arbetsmarknadskonkurrens, krav på ökad flexibilitet och ökad kompentens. LÄS MER

 3. 3. Effektiv brottsbekämpning till varje pris – En studie av provokativa åtgärders tillåtlighet och förenlighet med artikel 6 EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Wallström; [2016]
  Nyckelord :Rätten till en rättvis rättegång; Provokativa åtgärder; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of provocative investigative measures is an acceptable method within Swedish law enforcement. The method is only used in exceptional cases on the basis of integrity and rule of law and particularly to combat organized crimes in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Prisoners' Wives : Microcredit as a Contributior to Women Empowerment in Medellín, Colombia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Wallström; Hanna Bergenblad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Microcredits is a widely researched topic within development research, however it seems like little research is done on how it helps to empower prisoners’ wives. The literature is mixed, with both positive and negative results of microfinance as a contributor to development, and the most known research on prisoners’ wives is almost 30 years old. LÄS MER

 5. 5. Omfunktionalisering av konsten : för ett breddat och genusvaket konstbegrepp i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hanna Wallström; [2007]
  Nyckelord :genus; genusmedvetenhet; konstbegreppet; konstbegrepp; konsthistoria; bildpedagogik;

  Sammanfattning : I min examensuppsats behandlar jag det konstrum, där konstteoretiker och konstutövande blandas med lekmän. För ett nyanserat konstbegrepp behövs en genusmedveten och breddad syn på såväl konsthistorien som samtidskonsten . LÄS MER