Sökning: "Hanna Westlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Westlund.

 1. 1. LCHF ett (o)hälsosamt kostval. : En diskursanalytisk studie av mediers framställning av LCHF.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Rimeus; Hanna Westlund; [2019]
  Nyckelord :LCHF; health; media; diet; discourse; social construction; Diskursanalys; LCHF; hälsa; diet; diskurs; social konstruktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den diskursiva kampen kring dieter. Vi har satt fokus på hur kontroverser kring dieten LCHF gestaltas i media. LCHF är en diet som innebär att man håller en kost som till grunden innebär ett lågt intag av kolhydrater och ett högt intag av fett. LÄS MER

 2. 2. Naturgummits betydelse som försörjningsstrategi : En fältstudie om försörjningsstrategier och naturgummiproduktion på hushållsnivå i Nordöstra Thailand

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Westlund; [2014]
  Nyckelord :jordbruk; naturgummi; försörjningsstrategi; hushåll; Phrai;

  Sammanfattning : .... LÄS MER