Sökning: "Hanna Wiberg Öster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Wiberg Öster.

  1. 1. Lindrat lidande hos patienter med cancer inom palliativ vård : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Jenny Richardson; Hanna Wiberg Öster; [2018]
    Nyckelord :Cancer; Lidande; Palliativ vård; Sjuksköterske-patientrelationen; Spirituell existentiell lindring;

    Sammanfattning : Bakgrund Enligt Socialstyrelsen avlider runt 90 000 personer i Sverige varje år, för cirka 70 000-75 000 av dessa personer är palliativ vård aktuell. Inom den palliativa vården är patienter med cancer den största patientgruppen. En cancerdiagnos orsakar en mängd olika fysiska och psykologiska symptom. LÄS MER