Sökning: "Hanna Widmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Widmark.

 1. 1. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 2. 2. Svensk kod för bolagsstyrning - effekter på den interna kontrollen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie-Louise Lindbergh; Hanna Widmark; [2008-01-25]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Svensk kod för bolagsstyrning; Intern kontroll; COSO-ramverket; ;

  Sammanfattning : Handledare: Andreas Hagberg.... LÄS MER

 3. 3. Konkurrensfördelar - Genom inköpsstrategiska val

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Karlsson; Hanna Widmark; [2007-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering:I takt med ökad globalisering och en större press på att minska kostnader så blir företagens inköpsfunktion en allt mer viktig konkurrensfaktor. När inköp går från att vara en administrativ funktion till att få en alltmer strategisk roll så ökar betydelsen av att värdera hur denna funktion bidrar till företagets resultat och konkurrensförmåga. LÄS MER