Sökning: "Hanna Willdal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Willdal.

 1. 1. "Där hade gruvan börjat starta upp för dagen, det var dags att börja borra". En analys av konceptuella metaforer i sexnoveller utifrån karaktärernas könstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hanna Willdal; [2018-10-29]
  Nyckelord :Konceptuella metaforer; Sexnoveller; Metaphor identification procedure;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka konceptuella metaforer i sexnoveller med bakgrund mot karaktärernas könstillhörighet.Teori: Konceptuell metaforteori.Metod: Metaphor identification procedure. LÄS MER

 2. 2. Socialt trygghetsskapande i cyberrummet - Utmaningar och strategier hos tre grupper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Kristin Blinge; Hanna Willdal; [2017-06-21]
  Nyckelord :Facebook; moderering; sense of place; insider-outsider; internetbaserade fokusgrupper;

  Sammanfattning : Socialt trygghetsskapande i cyberrummet, utmaningar och strategier hos tre grupper påFacebook. Internets geografi existerar huvudsakligen bortanför de fysiska gränsdragningarnaoch det är här en stor del av det vardagliga och sociala livet utspelar sig. LÄS MER