Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Kvinnors levda erfarenheter efter viktminskningskirurgi : Ett nytt kapitel i livet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Karin Alke Nilsson; Hanna-Marie Darius; [2018]
    Nyckelord :blog; excess skin; obesity; postoperative; weight loss journey; blogg; fetma; postoperativ; viktresa; överskottshud;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett växande problem över hela världen och allt fler kirurgiska ingrepp utförs varje år för att minska fetma bland befolkningen. Komplikationer till följd av fetma kan bland annat påverka kvinnors fertilitet negativt vilket ger dem en större anledning till att genomgå viktminskningskirurgi. LÄS MER