Sökning: "Hannah Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Hannah Andersson.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Hur bildestetik påverkar svenska turisters beslutsfattande - En experimentell replikationsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Eriksson; Hannah Andersson; Andreas Söderström; [2022]
  Nyckelord :Estetik; online turism; användargenererat innehåll; bokningsintention; bildestetik; replikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Leder estetiskt tilltalande bilder till ökad bokningsintention Syfte: Denna studie är en replikation av studie 1 i artikeln författad av Marder, Erz, Angell och Plangger (2021) “The Role of Photograph Aesthetics on Online Review Sites: Effects of Management- versus Traveler-Generated Photos on Tourists’ Decision Making”. Syftet med denna studie är att replikera Marder et al. LÄS MER

 3. 3. Det måste börja med motiverade och kreativa medarbetare : En studie om hur distansarbetet påverkat medarbetares uppfattning av Empowerment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Hannah Berglén Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Empowerment; Management by Empowerment; Leadership; Coaching; Modeling; Career Path Development; Commitment; Information; Self-determination; Power;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur medarbetarnas uppfattning av Empowerment förändrats till följd av att helt eller delvis arbeta på distans. Metod: Studien har en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. “JAG KOMMER ALDRIG ATT KUNNA TRIUMFA MAMMAS ELLER PAPPAS RELATION TILL BARNET” : En kvalitativ studie om polisanställdas upplevelser av arbetet med barn som har bevittnat brott i nära relation, med fokus på lagen om barnfridsbrott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maja Andersson; Hannah Hermansson; Petter Sangrud; [2022]
  Nyckelord :brott i nära relation; barn; polis; målsägande; vittne; barnfridsbrott.;

  Sammanfattning : Att barn utsätts för att bevittna brott i nära relation är ett vanligt förekommande och allvarligt problem som kan medföra flera negativa konsekvenser för deras välmående. Trots denna problematik har det tidigare inte varit brottsligt i Sverige att utsätta barn för bevittnande av brott i nära relation, vilket har inneburit flera svårigheter i Polismyndighetens arbete. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 – ett ingenmansland för förskolebarn i utsatthet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Hannah Svanteman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; absent preschool children; notification obligation; report of concern; social services; Covid-19; frånvarande förskolebarn; anmälningsplikt; orosanmälan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Forskning visar att risken för våld och utsatthet i hemmet för barn ökar som en konsekvens av ”nedstängningar” under våren 2020 i samband med covid-19. Personal vid förskola och socialtjänst mister insyn i förskolebarns liv när vårdnadshavare håller barn hemma. LÄS MER