Sökning: "Hannah Arendt"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Hannah Arendt.

 1. 1. Det konstruerade "viet"- en kvalitativ intervjustudie om handledare på fontänhus och deras resonemang kring jämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Andersson; Linnéa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Fountain house; equality; boundaries; Arendt; Goffman; construction of us; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how employees at fountain houses in south of Sweden describes differences and similarities between them and members. The study is based on six qualitative interviews with employees, who has the title supervisors, from three different fountain houses. LÄS MER

 2. 2. The UK Immigration Act 2014 – slutet för irreguljära migranters rätt till rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; [2019]
  Nyckelord :Irreguljära migranter; EU; Storbritannien; Hannah Arendt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis aims to analyze and clarify the situation of the irregular migrants in United Kingdom, whether it´s changing when applying UK:s own migrant legislation; The UK Immigration Act 2014, compared to EU:s migration policy and legislation. Based on Hannah Arendts theory on the irregular migrants loses their right to have rights, when migrating from their original country. LÄS MER

 3. 3. Critical thinking produces lasting knowledge : A litterateur study on why critical thinking is necessary for student’s development, Illustrated through the high school subject religion and science in religion studies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicole Annis; [2019]
  Nyckelord :Critical thinking; Religion and science; Lgr11; Education; Pedagogy; John Dewey; Pragmatism; Marxism; Natalism; Hannah Arendt; Paulo Freire;

  Sammanfattning : This essay will present a discussion about why critical thinking is crucial for student’s long-term development with the subject religion and science in high school religion as an example of how this can be fulfilled. Three different theories will be applied in this essay in order to form a comprehensive discussion. LÄS MER

 4. 4. Europaidentitet och flyktingkris : Om EU:s identitetskonstruktion i ord och agerande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Moa Spegel; [2019]
  Nyckelord :European identity; refugee crises; European values; identity construction; political action; federalism; cosmopolitanism; europeisk identitet; EU; flyktingkris; europeiska värden; dekonstruktion; identitetskonstruktion; Hannah Arendt;

  Sammanfattning : In this thesis I look at the historical development of the European identity constructed by the EU through official EU-documents. My main focus is on the contents of the identity and on the values assigned to it, and I argue for the need to question these. LÄS MER

 5. 5. Fjarill i Gagnef : Reflektioner om hemlängtan, kulturella skillnader och kreativt skapade

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Aino Löwenmark; [2019]
  Nyckelord :Hemlängtan; musik; kreativ omvandling; praktisk kunskap; kulturella skillnader; förståelse; Aristoteles; Hannah Arendt; Hans Larsson;

  Sammanfattning : I den här essän försöker jag få en förståelse och en inre struktur för mitt yrke och min praktiska kunskap som musiker och sångare i Tyskland. Det handlar om mitt dilemma om att vara utlandssvensk i Tyskland och om min hemlängtan till Sverige. Med hjälp av Aristoteles, Hannah Arendt, Hans Larsson m. LÄS MER