Sökning: "Hannah Berg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannah Berg.

 1. 1. Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hannah Lindmossen; [2021]
  Nyckelord :Alternativa; Mentalisering; Metoder; Musik; Musiker; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Samspel; Öva; Övning; Alternative; Educational science; Imagery; Methods; Music; Music education; Musical interaction; Musicians; Practice; Practise; Practising; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1 presenteras olika sätt på vilka musikaliska färdigheter kan övas genom mentalisering och andra alternativa övningsmetoder som inte inkluderar användande av musikernas huvudinstrument. Den visar också hur dessa metoder kan kombineras. LÄS MER

 2. 2. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER