Sökning: "Hannah Brandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Brandt.

  1. 1. Digital förändring i förhållande till kommunikation : En fallstudie om en digital transformation i en kommun

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Evelina Nilsson; Hannah Brandt; [2020]
    Nyckelord :Digitalisering; kommunikation; förändring; informationslogistik;

    Sammanfattning : Vi befinner oss mitt i utvecklingen mot ett digitalt samhälle med nya kommunikationssätt, ny teknik och nya möjligheter. Digitalisering är inte längre enbart en IT-fråga utan handlar om kommunikation, utveckling och förändring. LÄS MER