Sökning: "Hannah Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hannah Eriksson.

 1. 1. Att förstå fysisk beröring ur ett intersektionellt perspektiv : En analys av intersektionella faktorer i forskning om fysisk beröring i idrott- och hälsaundervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hannah Lång; Lina Johansson; [2019]
  Nyckelord : Intergenerational touch”; fysisk beröring; intersektionalitet; “idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Fysisk beröring i idrottskontexter har tidigare setts som något självklart och naturligt men ses idag som ett riskabelt beteende. Forskning visar att fysisk beröring är bra för barn och ungas inlärning, men trots detta finns det en rädsla hos lärare inför att använda fysisk beröring i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Certifieringens betydelse för naturvärden i skogen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jorunn Ökshei; Hannah Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Certification; FSC; Non-certified; Nature values; PEFC; Certifiering; FSC; Icke-certifierad; Naturvärden; PEFC;

  Sammanfattning : En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. Skogsägare kan utöver detta åta sig att certifiera sin fastighet, antingen genom FSC eller PEFC. LÄS MER

 3. 3. Leave No One Behind – But What About the ‘Scum of the Earth’? : A Discourse Analysis Based on Theories by Arendt and Agamben on Rohingya and Statelessness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evelina Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Arendt; Agamben; Rohingya; Statelessness; Human Rights;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the situation of Rohingya through the concept of statelessness and to illustrate the importance of citizenship in relation to human rights. The Rohingya minority has for a long period of time been victims of violence and discrimination by the Myanmar government and military. LÄS MER

 4. 4. Att vara chef i en Facebookvärld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannah Lindell; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Facebook; Tillgänglighet; Relationer; Kommunikation; Organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en ökad tillgänglighet. Det är idag möjligt för chefer att arbeta var som helst, när som helst. Vilka konsekvenser detta bidrar med är ännu ostuderat. Det var därför relevant att intervjua chefer från olika branscher och på så vis ta reda på hur de använder sig av Facebook i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Vi rockar sockor varje dag : en kvalitativ receptionsstudie rörande medierepresentationen av Downs syndrom och kampanjen Rocka Sockorna utifrån ett föräldraperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Eriksson; Hannah Lindell; [2018]
  Nyckelord :Medier; Representation; Cripteori; Kampanj; Downs syndrom; Strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi rockar sockor varje dag - En kvalitativ receptionsstudie rörande medierepresentationen av Downs syndrom och kampanjen Rocka Sockorna utifrån ett föräldraperspektiv är författad av Hannah Lindell och Sandra Eriksson inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsen ämnar undersöka genom intervjuer hur kampanjen Rocka Sockorna upplevs och används av föräldrar till personer med Downs Syndrom samt vad intervjuobjekten tycker om medierepresentationen av Downs syndrom. LÄS MER