Sökning: "Hannah Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Hannah Nilsson.

 1. 1. Digital förändring i förhållande till kommunikation : En fallstudie om en digital transformation i en kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Evelina Nilsson; Hannah Brandt; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; kommunikation; förändring; informationslogistik;

  Sammanfattning : Vi befinner oss mitt i utvecklingen mot ett digitalt samhälle med nya kommunikationssätt, ny teknik och nya möjligheter. Digitalisering är inte längre enbart en IT-fråga utan handlar om kommunikation, utveckling och förändring. LÄS MER

 2. 2. Barn som lever farligt eller farliga barn? : en studie om samverkan kring och synen på barn och ungdomar i riskzon för att begå brott

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Holmberger; Hannah Nilsson; [2020]
  Nyckelord :SSPF; Approach; Cooperation; Collaboration; Interorganizational collaboration; Youth; Crime; SSPF; Synsätt; Samverkan; Samarbete; Interorganisatorisk samverkan; Ungdom; Brott;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien handlar om att undersöka och analysera hur aktörer inom det brottsförebyggande samverkansprojektet SSPF, som är en förkortning för Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid, ser på och pratar om barn och ungdomar i riskzon för att begå brott, samt hur de erfar en samverkansprocess kring målgruppen. Vi har sett att det existerar två parallella synsätt på barn och ungdomars brott som vi har valt att benämna som; barn som lever farligt och farliga barn. LÄS MER

 3. 3. Att hoppa på det gröna tåget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joachim Nilsson; Hannah Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Consumer Culture Theory; Identitet; Grön konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats syftar till att undersöka hur individer skapar sin sociala identitet genom grön konsumtion med utgångspunkt i Fairtrade-caféet Barista. Vidare ämnar denna uppsats undersöka anledningarna till varför individer konsumerar grönt ur ett konsumtionsteoretiskt perspektiv och detta har således lett oss till följande frågeställningar: Hur skapar konsumenter sina gröna identiteter genom konsumtion? Finns det några hinder i detta identitetsskapande? Arbetet har utförts genom en kvalitativ metod med ett abduktivt tillvägagångssätt som grund där både empiri och teori använts. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers möjligheter till teknikundervisning i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nilsson Hannah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Happy Snapping! En studie om Snapchat som möjlig kanal för marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hannah Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Sociala medier och marknadsföring; Snapchat; Snapchat och marknadsföring; Social marknadsstrategi; Marknadsföringskanaler;

  Sammanfattning : Sociala medier har idag en betydande roll för företag och deras marknadsföringsmöjligheter. Snapchat är relativt ny social medieapplikation som möjliggör kommunikation mellan människor. Denna studie undersöker Snapchat som möjlig kanal för företags marknadsföring. LÄS MER