Sökning: "Hannah Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Hannah Sweden.

 1. 1. MASKINER TAR ÖVER MÄNNISKANS JOBB SOM BESLUTSFATTARE? En kvalitativ studie om algoritmisering och automatiserat beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hannah Malmback; Annika Westerlund; [2019-08-07]
  Nyckelord :automatiserat beslutsfattande; subjektiv bedömning; algoritmisering; bias; tyst kunskap;

  Sammanfattning : The following study examined the experience of automated decision making in thepublic sector in Sweden. This was done by highlighting their view on the subjectand by looking into cognitive theories of man as a decision maker, with regard topotential biases and tacit knowledge. LÄS MER

 2. 2. The World's First Feminist Foreign Policy: Four Years Later

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannah Sörbom; [2019]
  Nyckelord :Feminist foreign policy; Evaluation; Margot Wallström; SIDA; Armed Forces; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014 Sweden declared itself the first country in the world to launch a feminist foreign policy. It was four years ago and Sweden is now preparing for a new government, hence this thesis aims to evaluate what feminist foreign policy has meant for Sweden's 2014-2018 government. LÄS MER

 3. 3. Diakonens roll - Att arbeta med existentiell hälsa ur ett diakonalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Gustavsson; Karolina Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :The Church of Sweden; deaconess; social work; modernity; existential needs; Svenska Kyrkan; diakoni; socialt arbete; modernitet; existentiella behov; Social Sciences;

  Sammanfattning : Deacons within the Church of Sweden are in modern days representants from the Christian practise but also a significant partner to face existential needs within the Swedish welfare system. The aim of this thesis was therefore to analyze how deacons within The Church of Sweden view and resonate about their role in meeting possibilities and difficulties when facing existential needs in their form of social work. LÄS MER

 4. 4. Value Enhancers and Inhibitors for Green Purchasing Behavior : Attitudes towards green products within the food industry among young Swedish consumers.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hannah Gustafsson; Lawko Karim; Helmie Säll Fuglerud; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; purchasing behavior; green purchasing behavior; food industry; green consumer goods; Swedish consumption; young consumer behavior.;

  Sammanfattning : Abstract Problem: Food consumption represents the largest contributor to climate change in Sweden, with activities that contribute to excess waste and greenhouse gas emissions. Although studies indicate positive attitudes towards green purchasing behavior among young Swedish consumers, inconsistency between green purchasing intent and actual behavior have been noticed. LÄS MER

 5. 5. Att mäta graden av frivillighet i en anställning som inhyrd via bemanningsföretag : Skalutveckling med mixad metod

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Hannah Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Agency worker; voluntary; involuntary; job satisfaction; staffing companies; scale development; Inhyrd; frivillighet; ofrivillighet; arbetstillfredsställelse; bemanningsföretag; skalutveckling;

  Sammanfattning : Problemformulering: Studier har visat att frivilliga inhyrda tenderar vara mer nöjda med aspekter som arbetstillfredsställelse och stöd från arbetsgivare, medan ofrivilliga är mer otrygga i sin rörliga arbetssituation och är mer benägna att sluta. Detta är en fråga om arbetstillfredsställelse, som är avgörande för vår hälsa. LÄS MER