Sökning: "Hannes Boberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannes Boberg.

  1. 1. Designing and comparing access control systems

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

    Författare :Hannes Boberg; [2016]
    Nyckelord :computer science; computer security; access control; behörighetsstyrning; datateknik; datavetenskap; datasäkerhet;

    Sammanfattning : Access control systems are an important concept in the area of computer security. In this master thesis different solutions are analyzed. The focus is on a tool called DW Access. DW Access is developed by Pdb Datasystem AB. LÄS MER