Sökning: "Hannes Grahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannes Grahn.

 1. 1. Chariots of the Atlantic Warriors - A Comparative Study of Chariot Motifs on Scandinavian and Iberian Rock Art

  Master-uppsats,

  Författare :Hannes Grahn; [2023-03-17]
  Nyckelord :Bronze Age; Rock art; Chariots; Scandinavia; Iberia; Long-distance interaction; Frännarp; Kivik; Villfara; Iberian warrior stele;

  Sammanfattning : During the last two decades, ideas of long-distance interaction between cultures has gained an increased amount of attention in the field of Bronze Age research. Previous research has shown that such a long-distance interaction, connected to the trade of metal and amber, may have existed between Scandinavia and Iberia, facilitated by a group of seafaring warrior-traders, with a shared identity, set of values and cosmology. LÄS MER

 2. 2. Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Erixon; [2011]
  Nyckelord :stadsträdgården; stadspark; patrik grahn;

  Sammanfattning : Uppsalas stadspark Stadsträdgården står inför förändringar då det finns planer på att bygga en stor arenaanläggning bredvid. Om planerna genomförs riskerar parken att påverkas negativt. Därför har jag analyserat och tydliggjort Stadsträdgårdens kvaliteter så att de kan bevaras och utvecklas istället. LÄS MER