Sökning: "Hannes Holmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannes Holmgren.

  1. 1. Smart inpasseringslösning för Gymsystem : Utveckling av inbyggda system och mobilapplikationer

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Carl Folkesson; Hannes Haglund; Viktor Holmgren; Felix Härnström; Yousif Touma; Jesper Westell; Olav Övrebö; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta dokument beskriver ett kandidatexamensarbete som har genomförts av sju civilingenjörsstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Syftet med arbetet var att utveckla en smart inpasseringslösning för företaget Zoezi AB och deras produkt Gymsystem. LÄS MER