Sökning: "Hannes Norblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannes Norblad.

 1. 1. Ensamkommande flyktingbarns möte med Flyktingbarnteamet i Göteborg - En journalstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hannes Norblad; [2014-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker 56 journaler från ensamkommandeflyktingbarn som besökt Flyktingbarnteamet i Göteborg. Syftet var att samlakunskap om gruppen ensamkommande flyktingbarn och deras möte med ensvensk sjukvårdsinrättning. Bakgrundsinformation om barnen ochinformation om insatser som getts på Flyktingbarnteamet presenteras. LÄS MER

 2. 2. Såja, nu tar ni varandra i hand! Om tredje parts möjligheter att bidra till lyckade försoningsprocesser i efterdyningarna av identitetsbaserade konflikter.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Norblad; Stefan Söderberg; [2006]
  Nyckelord :attityder; identitetspolitik; social rekonstruktion; tredje part; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi redogör för psykologiska förklaringar till hur identiteter påverkar gruppers benägenhet att sluta sig samman under yttre hot. Vad vi intresserar oss för är vad detta har fått för resultat i väpnade konflikter. LÄS MER