Sökning: "Hannes Rosén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannes Rosén.

 1. 1. Till Ängeln med de brinnande händerna

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Hannes Heinemann; [2017]
  Nyckelord :Till Ängeln med de brinnande händerna; Björn von Rosen; Karin Rehnqvist; oboe; kör; kvinnlig kompositör; svensk kompositör; kvartstoner;

  Sammanfattning : Karin Rehnqvist (f. 1957) är idag en av Sveriges främsta kompositörer och hon är välkänd även internationellt. År 2000 skrev Rehnqvist stycket Till Ängeln med de brinnande händerna till den amerikanska oboisten Cynthia Green Libby. I detta examensarbete analyseras innehållet i stycket med instudering och kringarbete. LÄS MER

 2. 2. Ledarverkstan: En ledarskapskurs om evidensbaserat ledarskap: Kan den evidensbeläggas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hannes Rosén; [2013]
  Nyckelord :Evidensbaserat ledarskap; ledarskapsutbildning; effekt av ledarskapskurs; psykologifabriken; ledarverkstan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om en ledarskapskurs med fokus på evidensbaserat ledarskap gav någon mätbar effekt. Utformningen av kursinnehållet är baserat på ett antal forskares (Bandura, 1977; Dweck, 2008; Wheelan, 1990; mfl.) resultat och teorier gällande ledarskap och grupprocesser. LÄS MER