Sökning: "Hannes Skarin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannes Skarin.

 1. 1. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Skarin; [2018]
  Nyckelord :konflikt; naturmark; naturum; tillgänglighet; visuellt upplevelsevärde;

  Sammanfattning : Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. LÄS MER

 2. 2. Ett rimligt självbestämmande - En kvalitativ intervjustudie om boendepersonals perspektiv på självbestämmande inom LSS, personkrets 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hjalmar Johansson; Hannes Skarin; [2016]
  Nyckelord :LSS; self-determination; disabilities; mental disability; functional impairments; residential caregiving; normality; normalization; legal guardian; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The law from 1994, the Swedish Act concerning support and service for persons with certain functional impairments (LSS) is an entitlement law that is meant to guarantee good living conditions and self-determination for different groups with disabilities. However, studies have shown that coercive measures still occur within organizations bound by the law. LÄS MER