Sökning: "Hannes Tomasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannes Tomasson.

  1. 1. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Hannes Tomasson; [2020]
    Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

    Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER