Sökning: "Hans Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Hans Anders.

 1. 1. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 2. 2. Bildlärare i en virtuell bildmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Lindh; [2018]
  Nyckelord :Bild; Form; Digitala verktyg; 3D; CAD; Modellering;

  Sammanfattning : I föreliggande examensarbete undersöks hur gymnasieverksamma bildlärare förhåller sig till bild som form och digitala verktyg i undervisningen. Genom fyra stycken semistrukturerade intervjuer har jag fört samtal med gymnasielärare, där jag låtit lärarna få utveckla och definiera begrepp som form och bild. LÄS MER

 3. 3. ”Vi är här för att jobba med värdegrunden” : Jessica Schiefauers roman Pojkarna ur ett värdegrundsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Bornstedt; [2018]
  Nyckelord :Common value-system; Pojkarna; Jessica Schiefauer; Senior high school; Education; Värdegrund; Pojkarna; Jessica Schiefauer; Gymnasiet; Undervisning;

  Sammanfattning : In this essay an analysis of values will be conducted on the novel Pojkarna by Jessica Schiefauer. The analysis will be done on the basis of Anders Palm's value theory, especially with his two literary characteristics ”emotionalitet” and ”interrogativitet”. LÄS MER

 4. 4. Programmering som ett verktyg för lärande - Lärares uppfattningar om programmeringens bidrag till andra ämnen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anders Gerestrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; transfer; procedural retorik skola; IKT; lärande; lärare; digitala verktyg; fokusgrupp; intervju; enkät;

  Sammanfattning : The National Agency for Education has been commissioned bythe government to introduce programming at school, especially inmathematics education. Papert (1984) has described programmingas a thinking tool. He had a wider vision than just applying it tothe mathematics education, although much of his research was inmathematics. LÄS MER

 5. 5. Narrens frihet : Samhällskritik, ideologi och ironi i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sonia Blomquist; [2017]
  Nyckelord :Anderz Harning; kåseri; ironi; samhällskritik; ideologi; stilmedel; retorik;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992. LÄS MER