Sökning: "Hans Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Hans Carlsson.

 1. 1. Non-diegetic film music as a narrative agency in Christopher Nolan's Interstellar (2014)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Interstellar; non-diegetic music; Christopher Nolan; Hans Zimmer; implicit narrative functions; semiotic concepts; leitmotif; denotation; connotation; film and media history; film music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study sets out to investigate the non-diegetic music in Christopher Nolan’s Interstellar (2014) in order to highlight its implicit narrative functions and meanings. The theoretical approach consists of semiotic concepts such as ‘Cognitive denotative’ and ‘Cognitive connotative’ functions by Emilio Audissino, ‘Myth’ and ‘Anchorage’ by Barthes as well as Claudia Gorbman’s ‘Connotative Cueing’. LÄS MER

 2. 2. Harry Potter och fången från Azkaban : – en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; Hermione Granger; Ron Weasley; narrativanalys; komparativ analys; filmanalys; adaption; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. LÄS MER

 3. 3. Så länge skutan kan gå : att presentera Evert Taube och hans visor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Carlsson; [2016]
  Nyckelord :musikskapande; Evert Taube; visdiktare; kommunikation; presentationsformer;

  Sammanfattning : Evert Taube (1890-1976) var författare, konstnär, vissångare och kompositör. Han vidareutvecklade den svenska visan och skapade en egen musikalisk värld, med influenser från många olika håll. LÄS MER

 4. 4. Ebola, en komparativ studie av Sierra Leone och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; Victoria Lilja; [2016]
  Nyckelord :Institutioner; IBL; Nigeria; Sierra Leone; Ebola; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När ebola, en smittsam virussjukdom med dödlighet upp till 90 procent drabbade Nigeria höll världen andan. Utbrottet i Västafrika, som redan hade krävt flera hundratals dödsoffer, riskerade att bli en global epidemi. LÄS MER

 5. 5. Från Frost till Skylanders : Hur bemöter vi barnens intressen inom förskolans verksamhet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingela Carlsson; [2016]
  Nyckelord :preschool; hobbies; preconceptions; horizon of understanding; pedagogy of interruption; rational community; literacy; förskola; intresse; förförståelse; förståelsehorisont; avbrottets pedagogik; rationell gemenskap; litteracitet;

  Sammanfattning : In my essay, I explore the dilemma how I respond to the various hobbies that children carry with them to preschool. I want to be able to allow every child to take part of their hobbies at preschool, but I still get stuck in accepting some hobbies, while I deny others. LÄS MER