Sökning: "Hans Didring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Didring.

  1. 1. Projektfinansieringens betydelse vid Public Private Partnerships

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Hedberg; Hans Didring; Jesper Sahlman; [2005]
    Nyckelord :Public Private Partnership; PPP; Projektfinansiering; Project Finance; Public sector comparator; PSC; Private finance initiative; PFI; infrastruktur; Infrastructure; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Det finns fördelar med att använda projektfinansiering vid PPP. Undersökningen visar att projektfinansiering är ett enastående verktyg för riskallokering. Dessutom resulterar projektfinansiering i minskade kostnader för agentkonflikter. Emellertid är privat finansiering normalt sett dyrare än offentlig finansiering. LÄS MER