Sökning: "Hans Ekström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Ekström.

 1. 1. Den kommunala skolan : Riksdagspartiernas åsikt i frågan då och nu

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Ekström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att utreda partiernas ställning till genomförandet av kommunaliseringen samt partiernas åsikt idag. Arbetet har lyft fram en del av de argument som fanns för- och emot innehållet i proposition 1990/91:18 ” Om ansvaret för skolan”. LÄS MER

 2. 2. Trollbreven till Oscar Reutersvärd : En analys av Thea Ekströms trollbrevsbilder från 1961-1974

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Alexandra Björkman; [2010]
  Nyckelord :Thea Ekström; Oscar Reutersvärd; Trollbrev;

  Sammanfattning : Mellan 1961-1974 skickade den svenska konstnären Thea Ekström väldigt många brev till sin mentor, konstprofessor Oscar Reutersvärd. Av dessa brev har jag läst ca 20 stycken och bland dem fanns ett antal som konstnären själv kallade för ”trollbrev”, brev med en sida text och en sida med målade bilder. LÄS MER

 3. 3. Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Olsson; John Ekström; Anna Käck; Jennie Montheli; [2007]
  Nyckelord :Småföretagare; entreprenörskap; Internet och småföretag; Internets; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab. Seminariedatum: 2007-05-29 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng (15 ECTS) Författare: John Ekström Anna Käck Jennie Monthelie Maria Olsson Handledare: Hans Landström Nyckelord: Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets betydelse, möjligheter med Internet Syfte: Att utvärdera om Internet bidragit till att de företagare som funnits i VentureLab vågat satsa på sina affärsidéer och kunnat lansera dem. LÄS MER