Sökning: "Hans Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Hans Eriksson.

 1. 1. Daniel Norgren, en fallstudie om musikaliska kännetecken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Daniel Norgren; fallstudie; musikanalys; låttext; musikaliska kännetecken; blues; ballad;

  Sammanfattning : I det moderna musiksamhället, som jag i hög grad upplever präglas av elektronisk dansmusik, har de traditionella musikgenrerna som blues, jazz och soul allt som oftast hamnat något i skuggan. Men det finns artister som lyckats bygga en karriär inom de traditionella genrerna, både nationellt och internationellt och en av dessa är Daniel Norgren. LÄS MER

 2. 2. Den jag är - Ett arbete om att medvetandegöra sina musikaliska preferenser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :August Eriksson; [2019-09-20]
  Nyckelord :Preferenser; bakgrund; komposition; medvetandegöra; ; musik; reflektion;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren sin musikaliska bakgrund med syftet att belysa hur den har påverkat hans musikaliska utveckling. Genom reflektion över sin musikaliska bakgrund samt med stöd i litteraturen belyser författaren några valda parametrar som denne anser vara av vikt för de musikaliska preferenserna. LÄS MER

 3. 3. Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Olsson Wounsch; Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; tillsammanshet; par; familj; svenskhet; kultur; sociala koder; myt; myter; reklam; reklamfilm; följetångsreklam; historieberättande; storytelling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. LÄS MER

 4. 4. Rummet under bron - Överblivna rums potential

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Eriksson; Terese Svennberg; [2018]
  Nyckelord :Överblivna rum; Stadsomvandling; Gluggar; Södertälje; Temporalitet; Urban Design; Arkitektur; Offentliga rum; Byggd miljö; Mälarbron; Samhällsutveckling; Lekfullhet Flexibilitet;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att lyfta fram den potential som flera urbana rum besitter, de överblivna rum som saknar en tydlig användning eller funktion. Där de lokala intressena, dess brukare och rummets närmsta omgivning blir en utgångspunkt för att förstå vilken användning rummet bör verka mot. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors inställning till datoriserat journalsystem.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Martin Westerlund; Hans Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Elektroniskt journalsystem; AvI-index; enkät; självskattad upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årtiondena har dokumentation inom vården successivt övergått från penna och papper till datoriserade journalsystem. Detta ställer högre krav på sjuksköterskornas tekniska kunskaper, där aspekter som utbildning, datorvana, ålder och kön verkar ha betydelse för upplevelsen av att använda elektronisk datajournal. LÄS MER