Sökning: "Hans Evert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Evert.

  1. 1. Så länge skutan kan gå : att presentera Evert Taube och hans visor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Sara Carlsson; [2016]
    Nyckelord :musikskapande; Evert Taube; visdiktare; kommunikation; presentationsformer;

    Sammanfattning : Evert Taube (1890-1976) var författare, konstnär, vissångare och kompositör. Han vidareutvecklade den svenska visan och skapade en egen musikalisk värld, med influenser från många olika håll. LÄS MER