Sökning: "Hans Grön"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hans Grön.

 1. 1. Det omättliga ögat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2020]
  Nyckelord :Larseric Vänerlöf; Den dagen och den sorgen; offentlig konst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; Bengt Olvång; Våga se; Christer Strömholm; Susan Sontag; On Photography; Hubert Damish; The Origin of Perspective; Kristina Fridh; Japanska rum – om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur; fotomontage; dada; genius loci; Fritz Lang; Metropolis; Apocalypse Now; Joseph Conrad; Mörkrets hjärta; Chatarina Dyrssen; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; The Garden of earthly Delights; Ebba Grön; Karlaplan; konstvetenskap; Johan Eriksson; Bo Ljung;

  Sammanfattning : This is a master thesis dealing with reception-theoretical aspects of the 96 meter long photomontage by Larseric Vänerlöf, called That day and that grief, situated in Karlaplan metro-station in Stockholm. The text is an extension of the master thesis entitled The Cinematic eye, which I wrote in 2017-2018. LÄS MER

 2. 2. Att trilla av pinn. Ett hållbart grönt Göteborg, med hjälp av en alternativ begravningsmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martin Dahlbom; Moa Grundel; [2018-06-27]
  Nyckelord :“Grön stadsplanering”; “Träd”; “Biologisk mångfald”; “Minnesskog”; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur metoden med minnesträd som en alternativbegravningsmetod och en möjlig ny grön yta skulle fungera i Göteborg. Metoden går ut på attaskan efter en kremerad människa begravs tillsammans med ett trädskott. Trädet som växerupp får därmed samma funktion som en gravsten. LÄS MER

 3. 3. An accessible grocery store for low vision customers : Human-centered design of a universal shopping solution, with a focus on people with low vision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Pihl; [2018]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; universal design; inclusive design; grocery store; visually impaired; low vision; user interface design; smartphone; teknisk design; människocentrerad design; universell design; inkluderande design; mataffär; synskadad; synsvag; användargränssnitt; smartphone;

  Sammanfattning : Around one percent of the Swedish population is defined as visually impaired and ten percent of them are classified as blind (Funka, n.d.; SRF, 2017a). A study shows that the prevalence of nearsightedness will increase to around half the population in the world in 2050 (Holden et. LÄS MER

 4. 4. Retorik i reklam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; ethos; logos; pathos; situated knowledge; accountability; retorik; ethos; logos; pathos; situerad kunskap; accountability;

  Sammanfattning : Jag vill med det här kandidatarbetet undersöka om Aristoteles retoriska element är relevanta idag i reklam på digitala plattformar. Hans element är ethos, logos och pathos. Ethos handlar om karaktärer, t.ex. LÄS MER

 5. 5. Projekt Vindkraftverk 12:15 : En innovation inom vindkraftverk för hemmabruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Andreas Petersson; [2012]
  Nyckelord :Innovation; innovation för vindkraft; vindkraftverk; vindkraft; innovation för vindkraftverk; allternativ energi; tillverka egen energi; Vindkraftverk 12:15; En innovation för vindkraftverk för hemmabruk;

  Sammanfattning : Projektet 12:15 grundar sig i projektbeställarens Henrik Rudbergs önskan att kunna fortsätta hjälpa människor. Henrik Rudberg vill nu ta steget in i elförsörjningsbranchen. För att tillmötesgå projektbeställarens önskan om produkten togs tre lösningsförslag fram. LÄS MER