Sökning: "Hans Hagberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Hagberg.

 1. 1. Dokumentation av matematik på förskolan ­ en studie om pedagogers erfarenheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Cathrine Hagberg; [2008]
  Nyckelord :Matematik; dokumentation; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : SammanfattningVår studies syfte är att ta reda på pedagogers erfarenhet av dokumentation och dess stödjande roll för utvecklingav verksamheten kring matematik i förskolan.Våra huvudfrågor har under arbetets gång varit: Vad innebär matematik i förskolan enligt pedagogerna? Huranser pedagoger att dokumentationen av matematik kan användas? Hur arbetar pedagoger med dokumentationav matematik? Påverkas verksamheten när pedagoger deltagit i kompetensutveckling i matematik för förskolan?För att undersöka studiens syfte har vi genomfört en enkätundersökning och fyra intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Medgärningsmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Wijkmark; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om nu I haven tårar, varen redo Att gjuta de. I kännen allesamman Den manteln här. Ännu jag minns rätt väl Den första gången Caesar tog den på sig. Det var en sommarafton i hans tält Den dagen som han nervierna slog. LÄS MER