Sökning: "Hans Hektor Löfgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Hektor Löfgren.

  1. 1. Den skymda sikten: Iris Murdochs platonism i Metaphysics as a Guide to Morals

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Hans Hektor Löfgren; [2017-10-19]
    Nyckelord :Iris Murdoch; Metaphysics as a guide to Morals; Platon; Platonism;

    Sammanfattning : .... LÄS MER