Sökning: "Hans Hilding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Hilding.

  1. 1. Folkmusik i konstmusiken : Om tonsättarnas användning av Folkmusikkommissionens utgivningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

    Författare :Stina Borg; [2017]
    Nyckelord :Folkmusikkommissionen; Alfvén; Rosenberg; Peterson-Berger; folkmusik; konstmusik; 1900-tal;

    Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att visa hur Folkmusikkommissionens arbete och utgivning av Svenska låtar påverkade tonsättare i Sverige. Folkmusikkommissionen samlade in folkmusik i Sverige i början av 1900-talet, de hade som mål att nå ut till tonsättare som skulle använda materialet och därmed skulle det spridas än mer. LÄS MER