Sökning: "Hans Hildingsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Hildingsson.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. What do we need to know to preserve species?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Hildingsson; [2016]
  Nyckelord :pro-environmental behaviour; biodiversity; ecosystem services; environmental psychology; valuation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Our planet is facing the largest loss of biodiversity since the extinction of dinosaurs (Chiante, 2016). This great loss will affect our ecosystems which in turn means that humankind and our needs are affected. It is therefore important to know what factors affect the allocation of resources between species. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna i litteraturhistorien : Hur ser det ut i läroböckerna idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :My Hildingsson; Petra Stejre; [2013]
  Nyckelord :Läromedel; intersektionalitet; kategoriell ojämlikhet;

  Sammanfattning : This study aims to show what differences, if any, there are between how men and women are decribed in new litterature history textbooks for upper secondary school and then to compare them with and older textbook where differences already have been spotted. The books we anlyze are Svenska timmar litteraturen by Svante Skoglund (2012) and Ekengrens svenska by Hans-Erik Ekengren and Britta Lorentzson-Ekengren (2011) and the one we compare them to is Den levande litteraturen by Ulf Jansson (2007). LÄS MER